Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
Годишна конференция – Минерални бани
31 Декември 2018

  [Още снимки]

На 28.12.2018г. от 10:00ч. се проведе „Годишна конференция с информационен базар за местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи“ в с. Минерални бани, хотел „Изворите“, община Минерални бани. Активно участие имаше от представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители и ръководствата на Общините Черноочене и Минерални бани. Гости на срещата бяха екипите на МИГ „Харманли“ и МИГ „Кирково – Златоград“ както и господин Здравко Сечков. Ферхад Ферхад – Председател на МИГ и Юджел Лютви – изпълнителен директор на МИГ представиха дейността на Сдружението и дадоха актуална информация за отворените процедури за кандидатстване и техните срокове. Присъстващите бяха информирани също така и с мерките заложени в СВОМР за 2019г. с етапите на подготовка, правила и изисквания за кандидатстване. На годишната конференция  присъстваха 54 души.

Прочитания: 144 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене