Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
16 проекта са подадени пред МИГ „Минерални бани – Черноочене” по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
13 Март 2019

На 11 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи първия прием на проектни предложения, по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", организиран от МИГ „Минерални бани – Черноочене”. Подадени са общо 16 проекта, което потвърди значителния интерес към Мярката. Наличният бюджет по процедурата е:  1 584 222.00  лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 25 %.

Подадените проекти предвиждат инвестиции в 2 населени места от Община Минерални бани и 6 населени места от Община Черноочене.

От подадените проектни предложения - 7 броя проекта са за с. Минерални бани, 2 проекта – за с. Черноочене и 5 проекта – за населени места извън общинските центрове.

На 13.03.2019 г. е сформирана оценителна комисия от външни експерти-оценители, която в периода от 18 март до 22 април 2019 г. ще извърши оценката по етап АСД и етап ТФО, и класирането на проектите.

Прочитания: 134 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене