Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
През месец Септември 2019 г. се проведоха информационни срещи на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“
25 Септември 2019

  [Още снимки]

МИГ „Минерални бани – Черноочене“, проведе поредица от информационни срещи по населени места на територията на община Минерални бани и община Черноочене, както следва:

1.     Информационна среща в с. Брястово, община Минерални бани – 12.09.2019 г.

2.     Информационна среща в с. Брястово, община Минерални бани – 12.09.2019 г.

3.     Информационна среща в с. Караманци, община Минерални бани – 13.09.2019 г.

4.     Информационна среща в с. Ангел войвода, община Минерални бани – 13.09.2019 г.

5.     Информационна среща в с. Даскалово, община Черноочене – 17.09.2019 г.

6.     Информационна среща в с. Паничково, община Черноочене – 17.09.2019 г.

7.     Информационна среща в с. Драганово, община Черноочене – 24.09.2019 г.

8.     Информационна среща в с. Свободиново, община Черноочене – 24.09.2019 г.

Информационните срещи бяха за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи. По време на информационните срещи основно бяха дискутирани теми свързани с предстоящите приеми по мерките от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, планирани за до края на 2019-та и през 2020 г., като беше предоставена и информация относно подготовката, подаването и изпълнението на проекти финансирани по линия на ЕС.

Прочитания: 195 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене