Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ проведе двудневно обучение за местни лидери в община Черноочене
25 Септември 2019

  [Още снимки]

На 18.09.2019 г. и 19.09.2019 г., в община Черноочене, МИГ „Минерални бани – Черноочене“  проведе двудневно обучение за местни лидери на ТЕМА: „Подготовка/изпълнение и отчитане на проектни предложения, с фокусиране върху  начина на подаване на пакета документи необходим за кандидатстване през ИСУН 2020“.

Обучението протече при засилен интерес от страна на заинтересованите лица, общо участниците бяха 18 души, представители на публичния сектор, земеделски производители и бизнесмени

Прочитания: 228 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене