Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  НОВИНИ
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ проведе еднодневно обучение за местни лидери в община Черноочене
23 Септември 2022


На 21.09.2022 г., в община Черноочене, МИГ „Минерални бани – Черноочене“  проведе еднодневно обучение за местни лидери на ТЕМА:  „Актуални промени в ЗОП. Работа в ЦАИС-ЕОП за публични възложители“.
 
Обучението бе насочено към представители на публичния сектор, които се явяват публични възложители в качеството им на кандидати по мерки включени в СВОМР на МИГ „Минерални бани-Черноочене“ и се проведе на на 21.09.2022 г., на което присъстваха 10 участници, служители на общинска администрация - Черноочене.
 
Целта на обучението бе бенефициентите по публичните мерки (общини), които са подали проектни предложения, и им предстои стартиране на изпълнение на проектните дейности, да придобият знания, котио гарантират необходимата им компетентност при прилагането, както на ПМС 160 така и на ЗОП. 
 

Прочитания: 136 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене