Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
П О К А Н А
28 Ноември 2017

Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, уведомява всички заинтересовани лица, че през месец ДЕКЕМВРИ 2017г. МИГ „Минерални бани - Черноочене“ ще проведе обучения и информационни срещи във връзка с популяризиране на Стратегията и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие СЪГЛАСНО:

ГРАФИК за обучения и ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „Минерални бани – Черноочене“

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ГРАФИК

За въпроси относно организацията и провеждането на обученията, може да се свържите на телефон 0879 298 989, или по e-mail: mig_min.bani@abv.bg, както и в офиса на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3

Прочитания: 284 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене