Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение
11 Декември 2017

  [Още снимки]

На 09.12.2017г. и 10.12.2017г. МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно на тема: Прилагане на мерки от СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани. На обучението присъстваха и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

Прочитания: 157 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене