Брошура

  Брошура

  Дипляна

  НОВИНИ
Покана за Третото обществено обсъждане на СВОМР
19 Май 2016

На 26 май 2016 г. от 10.00 ч. в Минерални бани ще се проведе Третото обществено обсъждане на проект на Стратегията за ВОМР на общините Минерални бани и Черноочене.


На него ще бъде представен последния вариант на Стратегията за ВОМР мерки от ПРСР 2014 – 2020, както и инвестиционните приоритети/операции от ОПИК.


Канят се членовете на Общото събрания, представители на бизнеса, НПО сектора, общински съветници, представители на общинските администрации и граждани.


Включете се в работата върху Стратегията за местно развитие – Вашето мнение има значение!


От екипа на проекта

Прочитания: 231 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене