Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
МИГ Минерални бани – Черноочене проведе двудневно обучение
17 Декември 2018

  [Още снимки]

На 15.12.2018г. и 16.12.2018г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ на тема: „Обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган за придобиване на умения за разработване и управление на проекти и постигане на обществена активност в местната общност“, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 в община Минерални бани. Обучението се проведе в заседателната зала на общинска администрация на община Минерални бани, като броя на присъстващите членове на екипа и КВО бяха 10 /десет/ души.

Прочитания: 128 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене