Брошура

  Брошура

  НОВИНИ
Информационна среща - с. Водач, община Черноочене
18 Декември 2018

  [Още снимки]

На 18.12.2018г. от 09:00 часа в  с. Водач, община Черноочене се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи по населени места във връзка с подготовка и подаване на проектни предложения по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанстваи 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. На срещата имаше представители от земеделския сектор и бизнес сектора.  След представянето на мерките се проведе дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси, на които беше отговорено. Присъстваха общо 10 /десет/ души.

Прочитания: 125 пъти

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене