Брошура

  Брошура

  Дипляна

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Февруари - 2016 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
01 Февруари 2016   Прочитания: 225
На 12 февруари 2016 г. от 8.00 ч. в Черноочене ще се проведе обучение на местни лидери, а от 14.00 ч. ще се проведе информационна среща за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията. На нея, наред с информацията за свършеното до момента в рамките на проекта, ще бъде предоставена подробна информация относно допустимите за включване в Стратегиите за ВОМР:

04 Февруари 2016   Прочитания: 209
за провеждането на информационна среща семинар за популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“, както и информационна среща и работни срещи за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията

05 Февруари 2016   Прочитания: 219
за провеждането на Втората информационна кампания за популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“

08 Февруари 2016   Прочитания: 215
за провеждането на Третата информационна кампания за популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“

22 Февруари 2016   Прочитания: 214
за провеждането на информационна конференция за популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ и изпълнените по проекта дейности

23 Февруари 2016   Прочитания: 226
за провеждането на информационна конференция за популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ и изпълнените по проекта дейности

26 Февруари 2016   Прочитания: 214
На 12 март 2016 г. от 10.00 ч. в Черноочене ще се проведе информационна среща за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията. На нея, ще бъде представена стратегическата рамка на СВОМР, както и мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене