Брошура

  Брошура

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Август - 2018 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
23 Август 2018   Прочитания: 71

дата на откриване: 24.08.2018 г.
дата на приключване: 31.08.2018 г., 23:59 ч.
СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява за обществено обсъждане проект на процедура за подбор на проекти...

27 Август 2018   Прочитания: 86
Актуализиран Индикативен годишен работен график за прием на проекти по мерките от СВОМР за 2018 г., приет с Решение на Управителния съвет съгласно Протокол № 15 от 24.08.2018 г. /под формата на линк/

27 Август 2018   Прочитания: 94
Индикативен годишен работен график за прием на проекти по мерки от СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене" за 2019 г., приет с Решение на Управителния съвет, съгласно Протокол № 15 от 24.08.2018 г.

27 Август 2018   Прочитания: 72
Протокол № 15 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 24.08.2018 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене