Брошура

  Брошура

  Бюлетин - Тираж 1

  Бюлетин - Тираж 2

  АРХИВ НА НОВИНИТЕ :::::::::::::::: Март - 2019 г.
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2021 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Август
Архив за 2022 година
архив за месец Януари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Юни
архив за месец Август
05 Март 2019   Прочитания: 338
Протокол № 26 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 01.03.2019 г.,

07 Март 2019   Прочитания: 464
На 5 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи приема за представяне на проектни предложения по процедурата на МИГ „Минерални бани – Черноочене” - мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020 г.. Кандидати по мярката могат да бъдат общини и неправителствени организации с инвестиции в публична инфраструктура, като улици, паркове, социални, спортни, културни и образователни обекти.

07 Март 2019   Прочитания: 554
На 5 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи първия краен срок за прием на проектни предложения, по мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", организиран от МИГ „Минерални бани – Черноочене”. Подадени са общо 5 проекта. Наличният бюджет по процедурата е: 410 724,00 лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 50 %.

08 Март 2019   Прочитания: 416
Протокол № 27 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 07.03.2019 г.

13 Март 2019   Прочитания: 446
На 11 март 2019 г., в 17.00 ч. приключи първия прием на проектни предложения, по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", организиран от МИГ „Минерални бани – Черноочене”. Подадени са общо 16 проекта, което потвърди значителния интерес към Мярката. Наличният бюджет по процедурата е: 1 584 222.00 лв., като кандидатите следва да осигурят собствен принос от 25 %.

14 Март 2019   Прочитания: 486
Протокол № 28 от заседание на УС на СНЦ "МИГ Минерални бани - Черноочене", което е проведено на 13.03.2019 г.

15 Март 2019   Прочитания: 587
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене