Брошура

  Брошура

  Изследвания и проучвания на териториятаНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Анализ на потенциала на територията на МИГ за развитие на туризъм. Възможности за развитие на съвместни туристически продукти в общините Минерални бани и Черноочене
2. Иновативни практики за интеграция на социално уязвими общности
3. Проучване на нагласите за сдружаване сред земеделските производители с акцент при производителите на зеленчуци и млечно животновъдство на територията на "МИГ Общини Минерални бани и Черноочене"
4. Доклад възможности и добри практики, свръзани с развитие на алтернативно земеделие на територията на "МИГ Общини Минерални бани и Черноочене"

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене