Брошура

  Брошура

  Индикативен годишен работен графикНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 20.08.2019 г. съгласно Протокол № 37/20.08.2019 г. [ 21.08.2019 г.]
2. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 20.08.2019 г. съгласно Протокол № 37/20.08.2019 г. [ 21.08.2019 г.]
3. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 23.04.2019 г. съгласно Решение № 5 по Протокол № 31/23.04.2019 г. [ 24.04.2019 г.]

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене