Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Индикативен годишен работен графикНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Индикативен годишен работен график за 2024 г.
2. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2023 г. - 13.12.2022 г.
3. Индикативен годишен работен график за 2023 г.
4. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2022 г. - 14.04.2022 г.
5. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2022 г. - 24.03.2022 г.
6. Индикативен годишен работен график за 2022 г.
7. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2021 г. - 28.01.2021 г.
8. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2021 г. - 08.01.2021 г.
9. Индикативен годишен работен график за 2021 г.
10. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 26.08.2020 г.
11. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 03.06.2020 г. съгласно Протокол № 45/03.06.2020 г. [ 04.06.2020 г.]
12. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 10.12.2019 г. съгласно Протокол № 41/10.12.2019 г. [ 11.12.2019 г.]
13. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 10.12.2019 г. съгласно Протокол № 41/10.12.2019 г. [ 11.12.2019 г.]
14. Индикативен годишен работен график за 2020 г. от 20.08.2019 г. съгласно Протокол № 37/20.08.2019 г. [ 21.08.2019 г.]
15. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 20.08.2019 г. съгласно Протокол № 37/20.08.2019 г. [ 21.08.2019 г.]
16. Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2019 г. от 23.04.2019 г. съгласно Решение № 5 по Протокол № 31/23.04.2019 г. [ 24.04.2019 г.]

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене