Брошура

  Брошура

  Дипляна

  Управителен съвет

Членове на управителния съвет

Име, презиме, фамилия Позиция
1. Ферхад Шабанали Ферхад Председател на Управителния съвет
2. Емин Мюмюн Емин Зам.председател
3. Мюмюн Емин Мюмюн Представител на ЕТ „Кирез 78-Мюмюн Мюмюн“ – член на УС
4. Весела Иванова Господинова Представител на Народно читалище „Заря 1957“ – член на УС
5. Даниела Георгиева Бадалова Представител на ЕТ „Дева-Даниела Георгиева“ – член на УС
6. Шефие Решад Исмаил Представител на „ФОРС Т“ ЕООД – член на УС
7. Леман Себахтин Иса Представител на НЧ „Дружба 1956“ с Габрово - член на УС

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

2017 © Migmineralnibani.com. All Rights Reserved.