Брошура

  Брошура

  Управителен съвет

Членове на управителния съвет

Име, презиме, фамилия Позиция
1. Ферхад Шабанали Ферхад Председател на Управителния съвет
2. Емин Мюмюн Емин Зам.председател
3. Мюмюн Емин Мюмюн Представител на ЕТ „Кирез 78-Мюмюн Мюмюн“ – член на УС
4. Весела Иванова Господинова Представител на Народно читалище „Заря 1957“ – член на УС
5. Даниела Георгиева Бадалова Представител на ЕТ „Дева-Даниела Георгиева“ – член на УС
6. Шефие Решад Исмаил Представител на „ФОРС Т“ ЕООД – член на УС
7. Леман Себахтин Иса Представител на НЧ „Дружба 1956“ с Габрово - член на УС

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене