Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет по секториНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.12.2020 г.
2. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.12.2021 г.
3. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.05.2022 г.
4. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 30.06.2022 г.
5. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.07.2022 г.
6. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.08.2022 г.
7. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 30.09.2022 г.
8. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.10.2022 г.
9. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 30.11.2022 г.
10. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.12.2022 г.
11. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - към 31.01.2023 г.
12. Процентно съотношение на членовете на (КУО) Управителния съвет - за периода от 01.02.2023 г. до 30.09.2023 г.

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене