Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Председател

Председател на управителния съвет

Автобиография на Ферхад Шабанали Ферхад

Ферхад Шабанали Ферхад е роден на 03 август 1981 година в град Кърджали. Основното си образование завършва в с. Габрово, общ. Черноочене, средното си образование завършва в СОУ в Черноочене. През 2003 г. завършва  специалност „Финанси“ – бакалавър, а през 2006 г. магистър „Публична администрация“ в УНСС –  София.

Работи в Общинска администрация Черноочене от 2007 г., като младши специалист „Връзки с обществеността“, а от 2008 г. е назначен като специалист „Европейски фондове“.
Заместник кмет на община Черноочене от 2016г.

Женен e, има син и дъщеря.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене