Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  ПротоколиНаименование на документ Изтегли/ Виж
1.Протокол № 97 от заседание на УС проведено на 08.08.2023 г.
2.Протокол № 96 от заседание на УС проведено на 04.08.2023 г.
3.Протокол № 95 от заседание на УС проведено на 26.07.2023 г.
4.Протокол № 94 от заседание на УС проведено на 07.07.2023 г.
5.Протокол № 93 от заседание на УС проведено на 28.06.2023 г.
6.Протокол № 92 от заседание на УС проведено на 30.05.2023 г.
7.Протокол № 91 от заседание на УС проведено на 16.05.2023 г.
8.Протокол № 90 от заседание на УС проведено на 03.05.2023 г.
9.Протокол № 89 от заседание на УС проведено на 25.04.2023 г.
10.Протокол № 88 от заседание на УС проведено на 06.04.2023 г.
11.Протокол № 87 от заседание на УС проведено на 17.03.2023 г.
12.Протокол № 86 от заседание на УС проведено на 15.03.2023 г.
13.Протокол № 85 от заседание на УС проведено на 10.02.2023 г.
14.Протокол № 84 от заседание на OС проведено на 10.02.2023 г.
15.Протокол № 83 от заседание на УС проведено на 25.01.2023 г.
16.Протокол № 82 от заседание на УС проведено на 20.12.2022 г.
17.Протокол № 81 от заседание на УС проведено на 13.12.2022 г.
18.Протокол № 80 от заседание на УС проведено на 25.11.2022 г.
19.Протокол № 79 от заседание на УС проведено на 07.11.2022 г.
20.Протокол № 78 от заседание на УС проведено на 27.09.2022 г.
21.Протокол № 77 от заседание на УС проведено на 29.08.2022 г.
22.Протокол № 76 от заседание на УС проведено на 09.08.2022 г.
23.Протокол № 75 от заседание на ОС проведено на 08.07.2022 г.
24.Протокол № 75 от заседание на УС проведено на 02.08.2022 г.
25.Протокол № 74 от заседание на УС проведено на 20.06.2022 г.
26.Протокол № 73 от заседание на УС проведено на 14.04.2022 г.
27.Протокол № 72 от заседание на УС проведено на 01.04.2022 г.
28.Протокол № 71ОС от заседание на ОС проведено на 30.03.2022 г.
29.Протокол № 71 от заседание на УС проведено на 24.03.2022 г.
30.Протокол № 70 от заседание на УС проведено на 15.03.2022 г.
31.Протокол № 69ОС от заседание на ОС проведено на 10.02.2022 г.
32.Протокол № 68 от заседание на УС проведено на 25.01.2022 г.
33.Протокол № 67 от заседание на ОС проведено на 18.11.2021 г.
34.Протокол № 66 от заседание на УС проведено на 29.09.2021 г.
35.Протокол № 65 от заседание на УС проведено на 27.08.2021 г.
36.Протокол № 64ОС от заседание на ОС проведено на 19.05.2021 г.
37.Протокол № 64 от заседание на УС проведено на 17.05.2021 г.
38.Протокол № 63 от заседание на УС проведено на 21.04.2021 г.
39.Протокол № 62 от заседание на УС проведено на 06.04.2021 г.
40.Протокол № 61 от заседание на УС проведено на 04.03.2021 г.
41.Протокол № 60 от заседание на УС проведено на 16.02.2021 г.
42.Протокол № 59ОС от заседание на ОС проведено на 12.02.2021 г.
43.Протокол № 58 от заседание на УС проведено на 28.01.2021 г.
44.Протокол № 57 от заседание на УС проведено на 08.01.2021 г.
45. Протокол № 56 от заседание на УС проведено на 10.12.2020 г.
46. Протокол № 55 от заседание на УС проведено на 02.12.2020 г.
47. Протокол № 54 от заседание на УС проведено на 23.11.2020 г.
48. Протокол № 53 от заседание на УС проведено на 02.11.2020 г.
49. Протокол № 52 от заседание на УС проведено на 29.10.2020 г.
50. Протокол № 51 от заседание на УС проведено на 26.10.2020 г.
51. Протокол № 50 от заседание на УС проведено на 28.09.2020 г.
52. Протокол № 49 от заседание на УС проведено на 26.08.2020 г.
53. Протокол № 48 от заседание на УС проведено на 05.08.2020 г.
54. Протокол № 47ОС от заседание на ОС проведено на 30.06.2020 г.
55. Протокол № 46 от заседание на УС проведено на 15.06.2020 г.
56. Протокол № 45 от заседание на УС проведено на 03.06.2020 г.
57. Протокол № 44 от заседание на УС проведено на 04.03.2020 г.
58. Протокол № 43ОС от заседание на OС проведено на 12.02.2020 г.
59. Протокол № 42 от заседание на УС проведено на 28.01.2020 г.
60. Протокол № 41 от заседание на УС проведено на 10.12.2019 г.
61. Протокол № 40ОС от заседание на OС проведено на 10.12.2019 г.
62. Протококол № 39 от заседание на УС проведено на 25.11.2019 г.
63. Протокол № 38 от заседание на УС проведено на 26.09.2019 г.
64. Протокол № 37 от заседание на УС проведено на 20.08.2019 г.
65. Протокол № 36 от заседание на УС проведено на 01.07.2019 г.
66. Протокол № 35 от заседание на УС проведено на 20.06.2019 г.
67. Протокол № 34 от заседание на УС проведено на 13.06.2019 г.
68. Протокол № 33 от заседание на УС проведено на 31.05.2019. г.
69. Протокол № 32 от заседание на УС проведено на 02.05.2019 г.
70. Протокол № 31 от заседание на УС проведено на 23.04.2019 г.
71. Протокол № 30 от заседание на УС проведено на 01.04.2019 г.
72. Протокол № 29ОС от заседание на OС проведено на 01.04.2019 г.
73. Протокол № 28 от заседание на УС проведено на 13.03.2019 г.
74. Протокол № 27 от заседание на УС проведено на 07.03.2019 г.
75. Протокол № 26 от заседание на УС проведено на 01.03.2019 г.
76. Протокол № 25 от заседание на УС проведено на 14.02.2019 г.
77. Протокол № 24ОС от заседание на ОС проведено на 12.02.2019 г.
78. Протокол № 23 от заседание на УС проведено на 25.01.2019 г.
79. Протокол № 22 от заседание на УС проведено на 31.12.2018 г.
80. Протокол № 21 от заседание на УС проведено на 10.12.2018 г.
81. Протокол № 20 от заседание на УС проведено на 14.11.2018 г.
82. Протокол № 19 от заседание на УС проведено на 31.10.2018 г.
83. Протокол № 18 от заседание на УС проведено на 12.10.2018 г.
84. Протокол № 17 от заседание на УС проведено на 27.09.2018 г.
85. Протокол № 16 от заседание на УС проведено на 04.09.2018 г.
86. Протокол № 15 от заседание на УС проведено на 24.08.2018 г.
87. Протокол № 14ОС от заседание на ОС проведено на 28.05.2018 г.
88. Протокол № 13 от заседание на УС проведено на 10.05.2018г.
89. Протокол № 12 от заседание на УС проведено на 15.03.2018г.
90. Протокол № 11ОС от заседание на ОС проведено на 12.02.2018г.
91. Протокол № 10 от заседание на УС проведено на 15.01.2018г.
92. Протокол № 9 от заседание на УС проведено на 27.11.2017г.
93. Протокол № 8 от заседание на УС проведено на 08.09.2017г.
94. Протокол № 7 от заседание на УС проведено на 31.08.2017г.
95. Протокол № 6 от заседание на УС проведено на 26.06.2017г.
96. Протокол № 5 от заседание на УС проведено на 28.04.2017г.
97. Протокол № 4ОС от заседание на ОС проведено на 21.02.2017г.
98. Протокол № 3 от заседание на УС проведено на 20.01.2017г.
99. Протокол № 2 от заседание на УС проведено на 27.12.2016г.
100. Протокол № 1 от заседание на ОС проведено на 09.12.2016г.
101. Протокол № 1 от заседание на УС проведено на 23.11.2016г.
102. Протокол от заседание на УС проведено на 05.10.2016г.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене