Брошура

  Брошура

  Дипляна

  ДокладиНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Програма за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2018г.
2. Доклад за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2017г.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2017г.
4. Годишен Доклад за отчитане изпълнението на СВОМР - Подмярка 19.2 за 2017г.
5. Програма за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2017г.
6. Доклад за дейността на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2016г.
7. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене" за 2016г.
8. Годишен Доклад за отчитане изпълнението на СВОМР - Подмярка 19.2 за 2016г.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

0879 298 990

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене