Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Профил на купувачаНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2023 г.
2. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на сдружение с нестопанска цел МИГ „Минерални бани – Черноочене“ за 2023 г.
3. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2022 г.
4. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на сдружение с нестопанска цел МИГ „Минерални бани – Черноочене“ за 2022 г.
5. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2021 г.
6. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на сдружение с нестопанска цел МИГ „Минерални бани – Черноочене“ за 2021 г.
7. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2020 г.
8. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на сдружение с нестопанска цел МИГ „Минерални бани – Черноочене“ за 2020 г.
9. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019 г.
10. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2018г.
11. Регистър на на обществени поръчки проведени от МИГ Минерални бани – Черноочене за 2018г.
12. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица за 2017г. съгласно споразумение РД 50-188/ 29.11.2016 г.
13. Регистър на на обществени поръчки проведени от МИГ Минерални бани – Черноочене за 2017г.
14. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки на МИГ Минерални бани – Черноочене за 2017г.
15. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2017г.
16. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016г.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене