Брошура

  Брошура

  СтратегияНаименование на документ Изтегли/ Виж
1. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г. - актуална към м. СЕПТЕМВРИ 2020 г.
2. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 11.09.2020г.
3. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г.
4. Споразумение ВОМР № РД 50-188 от 29.11.2016г.
5. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 25.05.2018г.
6. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 27.08.2018г.
7. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 07.08.2019 г.
8. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г. - актуална към м. АВГУСТ 2019 г.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене