Брошура

  Брошура

  Бюлетин 2021 - Тираж 1

  Бюлетин 2021 - Тираж 2

  Бюлетин 2022 - Тираж 1

  Бюлетин 2022 - Тираж 2

  Стратегия

Стратегия

Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г. - актуална към м. НОЕМВРИ 2022 г.
2. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 18.11.2022 г.
3. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г. - актуална към м. НОЕМВРИ 2021 г.
4. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 01.11.2021 г.
5. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г. - актуална към м. СЕПТЕМВРИ 2020 г.
6. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 11.09.2020г.
7. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г.
8. Споразумение ВОМР № РД 50-188 от 29.11.2016г.
9. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 25.05.2018г.
10. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 27.08.2018г.
11. Допълнително споразумение № РД 50-188 от 07.08.2019 г.
12. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Минерални бани и Черноочене за периода 2014 - 2020г. - актуална към м. АВГУСТ 2019 г.

Изпълнение на ИНИКАТОРИ - СВОМР на МИГ "Минерални бани - Черноочене

Наименование на документ Изтегли/ Виж
1. Изпълнение на индикатори към 31.12.2020 г.
2. Изпълнение на индикатори към 30.09.2021 г.
3. Изпълнение на индикатори към 31.12.2021 г.
4. Изпълнение на индикатори към 31.05.2022 г.

 

  Зелен калкулатор

  Полезни връзки
www.eufunds.bg
ec.europa.eu
www.evropa.bg
www.naas.government.bg
www.mrrb.government.bg
prsr.government.bg
www.nsm.bg
www.dfz.bg
www.agriacad.bg
www.mzh.government.bg
enrd.ec.europa.eu
azpb.org

  Филм

  Проект

  Бюлетин 2023 - Тираж 1

  Бюлетин 2023 - Тираж 2

Навигация:

Начало
За нас
Стратегия
Документи
Фотогалерия

Контакти:

+359 879 29 89 89

 mig_min.bani@abv.bg

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски" №3

Тази електронна страница е създадена и поддържана в връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016г., за изпълнение на Стратегия за "Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Минерални бани - Черноочене", подкрепено от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
2017 © Местна инициативна група - Минерални бани - Черноочене